nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018 (XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-01-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018 (XII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL SZÓLÓ 9/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV.30.)

   önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 2019. évben


                a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,

                b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.”


  1. § A rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!