nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-22 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.21.) önkormányzati rendelete
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Somogyszentpál Községi  Önkormányzat képviselő-testülete figyelemmel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

2. § Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, valamint a szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség határait

a) háziorvosok tekintetében az 1. melléklet,

b) házi gyermekorvosok tekintetében a 2. melléklet,

c) fogorvosok tekintetében a 3. melléklet, valamint

d) önkormányzati védőnők tekintetében a 4. melléklet

határozza meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba.


Dr. Berényi Sándor

polgármester

Dr. Halász Péter

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet melléklet
14.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!