nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-27 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapjáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a 2018. évben 45.000 Ft-ban állapítja meg.


2. § Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                  Csutiné Turi Ibolya                                            dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                            jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2018. január hó 26. nap                                                                                             dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!