nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-18 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Magyargéc Község Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.


2. A helyi népszavazásra vonatkozó szabályok


2. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


3. Záró rendelkezések


3. § (1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!