nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (VIII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-08-23 - 2016-08-24
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (VIII.22.) Ör. számú rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 1/2005.(I.19.) Ör. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 1/2005.(I.19.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről a következő rendelet alkotja:


1. §

Hatályát veszti R. 7. § (3) bekezdése.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!