nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-30 - 2017-04-03
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1. § A Képviselő-testület Sárkeresztúr községben a felnőtt és gyermek lakosságra vonatkozó kötelező háziorvosi egészségügyi alapellátás biztosítására egy háziorvosi és egy házi gyermekorvosi körzetet jelöl ki, amelyek területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki.


2. § A Képviselő-testület Sárkeresztúr községben két védőnői körzetet jelöl ki, Sárkeresztúr I. védőnői körzet és Sárkeresztúr II. védőnői körzet elnevezéssel. A védőnői körzetek utcák szerint történő elhatárolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3. § A Képviselő-testület Sárkeresztúr községben egy fogorvosi alapellátási körzetet jelöl ki, amelynek területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki. A fogorvosi körzetben a feladatellátás feladat-ellátási szerződés alapján Aba város közigazgatási területére is kiterjedően történik, Aba székhellyel.


4. § A Képviselő-testület Sárkeresztúr községben egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet jelöl ki, amely a Sárkeresztúri Általános Iskolára terjed ki.


5. § A Képviselő-testület az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról az Aba, Csősz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres, Seregélyes, Soponya és Tác ellátási körzettel működő egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, Aba székhellyel.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2016. június hó 29. nap                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!