nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-26 - 2020-01-22
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete
a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.


2. 2019. évi illetményalap


2. § (1) A képviselő-testület a 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben állapítja meg az illetményalapot.


(2) A képviselő-testület a 2019. évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46 380 forintban állapítja meg.


3. Záró rendelkezések


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!