nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 - 2014-12-31
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.27.) rendelet módosításáról

Marcaltő község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.27.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2013.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                      a./ bevételi főösszegét  125.502 e Ft-ban,

                                      b./ kiadási főösszegét   125.502 e Ft-ban  állapítja meg.”


2.§.


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2013.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„(5) Az önkormányzat a kiadások között 5.340  E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3.§


Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2013.(II.27.) (továbbiakban R.) rendeletének 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                     

„(7)Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 16 főben, az alábbiak szerint határozza meg:

        - Önkormányzat 9 fő

        - Körjegyzőség  7 fő

        - a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben (8 órás)       

          állapítja meg a képviselő-testület.”


4.§.


A R. 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,2.,.,2/1.,2/2.,4.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14 sz. mellékletei lépnek.


5.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2014.(V.06.)ör.mellékletei 1-14.
1015 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!