nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III.24.) rendelete
Hatályos:2017-03-25 - 2017-03-26
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III.24.) rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az Önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díjakról szóló 10/2015. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában a kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A hivatali munkaidőn kívülinek minősül, azaz anyakönyvi esemény, mely a Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott munkarendtől eltérően történik.

2. §


A rendelet 3. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmezőknek kell gondoskodniuk a külső helyszínnek az anyakönyvi esemény megtartására alkalmas keretéről. A hivatali helyiségen kívüli helyszín akkor alkalmas az anyakönyvi esemény megtartására, ha az anyakönyvi iratok és kellékek sérülés és szennyeződésmentes elhelyezését biztosító asztal rendelkezésre áll.


Záró rendelkezés


3. §Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően megtartott anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.

         Majoros János    s.k.                                                        Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

          polgármester                                                                                        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!