nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.14.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-05-15 - 2018-05-16
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.14.) Ör. számú rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 22/2017.(IX.22.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.27.) Ör. számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


                                                                       1.§


A R. 3.§ (1)-(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2017. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.895.497 e Ft, valamint
összevont kiadási főösszegét 1.895.497 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

  (2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.873.679 e    Ft.

(3) A polgármesteri hivatal 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71.319 e Ft.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 55.898 e Ft.

(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 143.363 e Ft.


                                                                       2.§


(1) A R.-ben jelölt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 számú mellékletek helyébe jelen rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,15 számú mellékletei lépnek.


                                                                       3.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ebes, 2018. május 09.
            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
71.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!