nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.19.) rendelete
Hatályos:2014-08-19 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.19.) rendelete
a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 4/2013. (III.12.) rendelet módosításáról

Akasztó Község Képviselőtestületének

9/2014.(VIII.19) rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról  4/2013(III.12.)szóló rendelet módosításárólAkasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. §. 1 pontja, továbbá a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 2008.évi III. törvény 2.§-ára, a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2013(III.12.) rendeletet ( továbbiakban:R.) az alábbiak szerint módosítja.1.§


 A R. 2.§-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

    


A személyi térítési díj napi összege

                                   Ft/fő (áfával növelt  )

Bölcsőde 2 éves kor felett

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)              495 Ft


Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)               495 Ft


Általános Iskolai napközi                       605 Ft

(tízórai, ebéd, uzsonna)


Általános Iskolai menza (ebéd)              380 Ft


2.§


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. szeptember 1. napjától óvodai, tanulói jogviszonyban lévő gyermekekre kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondosodik.

Suhajda Antal                                                                                                  Varga Béláné

polgármester                                                                                                        jegyző

Záradék:

               

Kihirdetve: Akasztó, 2014. augusztus 19.

                                                          Varga Béláné

Jegyző                                                                       Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!