nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata
Hatályos:2013-09-20 - 2013-09-21
Dudar Község Önkormányzata
11/2013 (IX.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/20132 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szerkesztés...

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1§ (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:költségvetési bevételét

201 110 E Ft-ban

költségvetési kiadását

201 110 E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét

-ebből működési

            felhalmozási

0 E Ft-ban

0 E Ft

0 E Ft


állapítja meg.(2) A rendelet 1., 1.a.,1.b melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3. mellékletei lépnek.

(3) A rendelet 2.1 és 2.2 melléklete helyébe jelent rendelet 2.1. és 2.2 melléklete lép.

(4) A rendelet 6. és 7. melléklete helyébe e rendelet 5. és 6. melléklete lép.

(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(6) A rendelet 8. sz. melléklettel egészül ki.

(7) A rendelet 9.1. – 9.43., 10. mellékletei helyébe e rendelet 9., 9.1. – 9.45., 10. mellékletei lépnek.
Szerkeszté

2§ (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján 2013. szeptember 20. napján hatályát veszti.


Szafner József


Tóth Edina Kitti

jegyző sk.

polgármester sk.A rendelet kihirdetve 2013. szeptember 19-én.


Szafner József

jegyző sk.

s...Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek a 11/2013 (IX.19.) önkormányzati rendelethez
461.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!