nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II. 15.) Ör. sz. rendeletének módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 35. § (1) bekezdésében továbbá a 143. § (4) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II. 15.) Ör. sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:1. §

A R. 2 § (1) bekezdése a következőkre módosul:


„(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja (alapdíj):           36.600.- Ft.”2. §

Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!