nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2014.(V. 7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-08 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2014.(V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Tiszacsege Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítései


2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1.148.630 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 1.183.512 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) -8.154 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvánnyal,

d) 89.739 ezer Ft előző évek (-) helyesbített pénzmaradvánnyal,

e) 1.167 ezer Ft vállalkozási pénzforgalmi maradvánnyal és

f) 82.752 ezer Ft tartalékkal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételi főösszegét 1.148.630 ezer Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.078.613 ezer Ft, a felhalmozási célú bevételek összegét 70.017 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét 1.183.512 ezer Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.070.083 ezer Ft, a felhalmozási célú kiadások összegét 113.429 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg a Képviselő-testület.

3. § (1) A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a
2-4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét
– összevontan önkormányzati szinten – az 5. és 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben a 7. és 8. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 9. és 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 12. melléklet, a szociális ellátásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13-32. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait feladatonként a 33-37. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 49. melléklet, az általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását az 50. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 4.334.311 ezer Ft összegben állapítja meg, az 51. és az 52. melléklet szerint. Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 58. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonának törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti részletezését az 53. melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési pénzmaradványát -12.270 ezer Ft összegben, a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 43. melléklet szerint, -30.984 ezer Ft összegben, az előző években képzett tartalékok maradványát 85.833 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2013. évi pénzmaradványát a 44. mellékletben, 3.326 ezer Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 414 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2013. évi pénzmaradványát a 45. mellékletben foglaltak szerint, 2.886 ezer Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 2.423 ezer Ft.

(5) A Képviselő-testület a Városi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi pénzmaradványát a 46. mellékletben, 5.791 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 1.068 ezer Ft.

(6) A Képviselő-testület a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2013. évi pénzmaradványát a 47. mellékletben, 6.711 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 33 ezer Ft.

(7) A Képviselő-testület a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2013. évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványát a 48. mellékletben, 1.167 ezer Ft összegben hagyja jóvá. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg: 1.167 ezer Ft.

(8) A Képviselő-testület az intézményekben képződött szabad pénzmaradvány összegét az alábbiak szerint vonja el:

a) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalától 2.912 ezer Ft összeget,

b) a Városi Óvoda és Bölcsődétől 4.723 ezer Ft összeget, továbbá

c) a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthontól 6.678 ezer Ft összeget.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi

a) egyszerűsített mérlegét a 38. mellékletben,

b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 39. mellékletben,

c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 40. mellékletben, valamint

d) egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 41. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 55. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz-változását az 54. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartozás állományát 2013. december 31-i állapot szerint az 56. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 57. melléklet szerint fogadja el.


3. Záró rendelkezések


8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_9_2014
140.56 KB
2_melléklet_9_2014
140.02 KB
3_melléklet_9_2014
135.1 KB
4_melléklet_9_2014
128.52 KB
5_melléklet_9_2014
56.98 KB
6_melléklet_9_2014
63.41 KB
7_melléklet_9_2014
50.39 KB
8_melléklet_9_2014
28.86 KB
9_melléklet_9_2014
32.29 KB
10_melléklet_9_2014
33.45 KB
11_melléklet_9_2014
44.77 KB
12_melléklet_9_2014
44.76 KB
13_melléklet_9_2014
96.6 KB
14_melléklet_9_2014
635.4 KB
15_melléklet_9_2014
78.29 KB
16_melléklet_9_2014
78.19 KB
17_melléklet_9_2014
52.55 KB
18_melléklet_9_2014
54.5 KB
19_melléklet_9_2014
54.46 KB
20_melléklet_9_2014
59.19 KB
21_melléklet_9_2014
68.71 KB
22_melléklet_9_2014
79.97 KB
23_melléklet_9_2014
58.43 KB
24_melléklet_9_2014
53.37 KB
25_melléklet_9_2014
59.69 KB
26_melléklet_9_2014
61.45 KB
27_melléklet_9_2014
61.03 KB
28_melléklet_9_2014
53.23 KB
29_melléklet_9_2014
52.25 KB
30_melléklet_9_2014
57.66 KB
31_melléklet_9_2014
51.53 KB
32_melléklet_9_2014
52.94 KB
33_melléklet_9_2014
63.38 KB
34_melléklet_9_2014
22.89 KB
35_melléklet_9_2014
27.52 KB
36_melléklet_9_2014
23.16 KB
37_melléklet_9_2014
24.77 KB
38_melléklet_9_2014
51.45 KB
39_melléklet_9_2014
65.97 KB
40_melléklet_9_2014
42.16 KB
41_melléklet_9_2014
54.43 KB
42_melléklet_9_2014
70.65 KB
43_melléklet_9_2014
519.21 KB
44_melléklet_9_2014
62.26 KB
45_melléklet_9_2014
68.86 KB
46_melléklet_9_2014
69.83 KB
47_melléklet_9_2014
57.86 KB
48_melléklet_9_2014
87.88 KB
49_melléklet_9_2014
66.45 KB
50_melléklet_9_2014
55.98 KB
51_melléklet_9_2014
325.2 KB
52_melléklet_9_2014
42.93 KB
53_melléklet_9_2014
1.06 MB
54_melléklet_9_2014
19.44 KB
55_melléklet_9_2014
37.77 KB
56_melléklet_9_2014
25.97 KB
57_melléklet_9_2014
36.81 KB
58_melléklet_9_2014
39.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!