nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-30 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Uraiújfalu község közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi ellátási körzetet alkot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vegyes háziorvosi körzethez tartozik még Vámoscsalád és Nagygeresd községek teljes közigazgatási területe.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott háziorvosi körzet székhelye az érintett önkormányzatok megállapodása alapján 9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 1.


2.§.


(1) Uraiújfalu község közigazgatási területe egy védőnői ellátási körzetet alkot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védőnői körzethez tartozik még Vámoscsalád község teljes közigazgatási területe.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott védőnői körzet székhelye az érintett önkormányzatok megállapodása alapján 9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 1.


3.§.


(1)Uraiújfalu község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott iskola-egészségügyi ellátási körzet ellátási körébe tartozik a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Uraiújfalui Tagintézménye.


4.§.


Fogorvosi alapellátás tekintetében Uraiújfalu község közigazgatási területe a Répcelak, Arany János u. 5. székhelyű fogorvosi alapellátási körzethez tartozik.


5.§.


Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Uraiújfalu község közigazgatási területe -  a Sárvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásában meghatározottak szerint - a Sárvár, Széchenyi u. 7. székhelyű ügyeleti ellátási körzethez tartozik.6.§.


A fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Uraiújfalu község közigazgatási területe a Szombathely, Wesselényi u. 4. székhelyű fogorvosi ügyeleti ellátási körzethez tartozik.


7.§.


(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 12/2003.(X.10.) önkormányzati rendelete.


Uraiújfalu, 2016. április 28.


                                                Vargyai Vilmos                      dr. Husz Norina

                                                 polgármester                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!