nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 - 2019-04-14
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról


„Balatonújlak Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”


1. §.


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2.,  mellékletben foglaltaknak megfelelően, ágazati bontásban

(1.sz. mell. Bevételek, 2.sz.mell Kiadások, 2/A. Kiadások szakfeladatonkénti bontásban, 2/B. Átadott pénzeszközök, 2/C. Segélyek)


                                  a)   68.263 ezer Ft bevétellel és

                                  b)   62.729 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.


(2)        Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások elszámolását az 1/B melléklet szerint hagyja jóvá.


2. §.A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásainak teljesítését 14.688 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá, a teljesített kiadások célonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


(2)        A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)        A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 5.569 ezer Ft-ban hagyja jóvá.  


(4)        A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszámát 2 főben állapítja meg.


(5)        Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


3. §.(1)        A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a 6. mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján 316.069 ezer Ft-ban állapítja meg.(2)        Az Önkormányzat vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.(3)        Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.       


 (4)      Az önkormányzat pénzforgalmának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.4. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                     Tüske Gáborné                                                  Strausz Edit

                          polgármester                                                     jegyző
 Rendelet kihirdetve:2014. április 29.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Strausz Edit

                                                                                                          jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz.melléklet
41.5 KB
1 B melléklet
25 KB
2. sz.melléklet
28 KB
2 A melléklet
38 KB
2 B melléklet
25.5 KB
2 C melléklet
30.5 KB
3.melléklet
31.5 KB
4. melléklet
25.5 KB
5. melléklet
48.5 KB
6. melléklet
24.5 KB
7. melléklet
18.5 KB
8. melléklet
25 KB
9.melléklet
22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!