nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                   344.076 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                   344.076 ezer forintban állapítja meg.


(2) A költségvetési hiánya 1.573 ezer forint felhalmozási hiány. 

 A felhalmozási hiányt az Önkormányzat előző évek pénzmaradványából fedezi.


2. § Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2., 3., 4. melléklet tartalmazza.


4. § Az Önkormányzat a költségvetési bevételeit a következők szerint határozza meg.


Költségvetési bevételek előirányzata összesen:                                     296.787 eFt


Ebből:

  1. Önkormányzat működési támogatása:                                                53.606 eFt
  2. Működési célú Támogatások áht-n belülre                                           75.000 eFt
  3. Felhalmozási célú támogatások:                                                        100.457 eFt
  4. Közhatalmi bevételek:                                                                         14.001 eFt
  5. Működési bevételek:                                                                            40.713 eFt
  6. Felhalmozási bevételek:                                                                         1.900 eFt
  7. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     11.110 eFt5. § Az Önkormányzat a közhatalmi bevételek között megtervezett magánszemélyek kommunális adójából 1.573 ezer forintot felhalmozási kiadásaira fordítja.


6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen:  196.428 eFt

Ebből:(2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen:  118.455 eFt

Ebből:Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
27.16 KB
2. melléklet
25.63 KB
3. melléklet
27.64 KB
4. melléklet
27.32 KB
5. melléklet
13.74 KB
6. melléklet
13.7 KB
7. melléklet
12.49 KB
8. melléklet
13.78 KB
9. melléklet
23.34 KB
10. melléklet
12.18 KB
11. melléklet
15.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!