nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-14 - 2019-12-14
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) a következő 18/C. § - sal egészül ki.


„18/C. § (1) A polgármester hivatalból állapítja meg a családok 2019. évi egyszeri rendkívüli támogatását (a továbbiakban: rendkívüli családtámogatás).


(2) Rendkívüli családtámogatásra való jogosultságát kell megállapítani a kiskorú gyermeket nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek.


(3) A rendkívüli családtámogatás összegét a kiskorú gyermekre tekintettel családonként 15 000 forintban kell megállapítani.


(4) A polgármester a rendkívüli családtámogatás megállapításáról és az egyszeri juttatás jogosultak részére történő kézbesítéséről haladéktalanul, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig gondoskodik.”


2. Záró rendelkezések


2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!