nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 27/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 27/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


3. § (1) Ez a – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet B. oszlop 11-12. sora, valamint az A-B. oszlop 21-22. sora 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 3. melléklet 22-23, valamint 25-31. sora 2018. január 1. napján lép hatályba.


Tiszacsege, 2017. október 31.
       Szilágyi Sándor                                                                            Dr. Bóné Mónika

         polgármester                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_2017
547.86 KB
2_melléklet_2017
490.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!