nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-08 - 2018-05-10
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete
a mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. március 31-ig mezei őrszolgálatot működtet.”

2. § A rendelet a következő 5/B. §-sal egészül ki: 
„5/B. § (1) A 2018. január 1. és 2018. március 31. közötti időszakra az 5. § alapján megállapított mezőőri járulékot időarányosan kell megfizetni.
(2) A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek 2018. október 15-ig határozattal értesülnek a 2018. január 1. és 2018. március 31. közötti fizetési kötelezettségükről.”

3. § A rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki: 
„7/A. § A rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.”

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!