nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015 (IX.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2015-12-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015 (IX.30.) Ör. számú rendelete
az önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról a következő rendeletet alkotja:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Ebes Községi Önkormányzat fenntartásában működő

  1. Alapszolgáltatási Központra
  2. Benedek Elek Óvodára valamint az
  3. Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzati intézményekben az étkezési térítési díjakat az
1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


4. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 17/2005. (IX. 15.) Ör. sz. rendelete.


            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet a 24/2015. (IX. 30.) Ör. sz. rendelethez
14.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!