nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-01-01 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL SZÓLÓ 29/2012. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §     A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §    A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:
    a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 10 %, 
    b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 10 %.”

2. §    (1)     Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 10 %, 
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 10 %.”

2. § (1) Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!