nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 11/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 11/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárásról, és annak egyes díjairól

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1.§

(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést e rendelet 1. melléklete szerinti  nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(2)  A kérelemről a jegyző az anyakönyvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.

(3) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról a díj megfizetésével gondoskodik.


2.§

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.


3.§

(1)  A 4. §-ban meghatározott díjat legkésőbb 1. § és a 2. § szerinti kérelem benyújtásáig kell megfizetni.

(2)  Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló döntés jogerőre emelkedését követő naptól kérheti a díj visszafizetését.


4.§

(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000,-Ft összegű díjat kell fizetni. Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, ha arra Jászfényszaru Város Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt működtető más önkormányzat hivatali helyiségében kerül sor.

(2) Házasság munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 10.000,-Ft összegű díjat kell fizetni.


5.§

Az anyakönyvvezetőt amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díj fizetését kéri, 8.000,-Ft mértékű díj illeti meg.


6.§

(1) Jászfényszaru Város Önkormányzata hivatalos házasságkötő helyisége az 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. szám alatti Városháza díszterme.

(2) Ez a rendelet 2017. június 1-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díj mértékéről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet.                                     Győriné dr. Czeglédi Márta                                                           Dr. Voller Erika

           polgármester                                                                             jegyzőKihirdetve a helyben szokásos módon 2017. május 31.
                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.
12.47 KB
2.
12.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!