nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-17 -tól
Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét    531 289 ezer Ft-ban állapítja meg.

                                                                      

2. § A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1)  Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés                                                                         254 311 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           105 413 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  26 584 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                               107 538 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           9 464 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        5 312 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                      71 524 e Ft

      ba) kisajátítás,                                                                                       19 859 e Ft

      bb) felújítások                                                                                      37 627 e Ft   

      bc)  tárgyi eszköz beszerzés                                                                 13 938 e Ft

      bd) részesedés vásárlás                                                                              100 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                            5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                             

e)  elvonások, visszafizetések                                                                    14 862 e Ft


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési

      a,  bevételeit      531 289 ezer Ft-ban

      b,  kiadásait       531 289 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3)  Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszám -előirányzata 15 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.


(4)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét   520 465  ezer Ft-ban állapítja meg.

                                                                      

(5) Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


a) működési költségvetés                                                                       286.400 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                            22 986 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                 4 562  e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              83 744  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       10 189  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    5 312  e Ft

      af) intézményfinanszírozás                                                              116 776  e Ft

      ag) elvonások, visszafizetések                                                           14 862  e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                   71 442 e Ft

      ba) ebből útfelújítás                                                                            37 627 e Ft

      bb) ebből kisajátítás Ipari Park                                                           19 859 e Ft    

      bc) egyéb                                                                                            13 956 e Ft        

c) finanszírozási kiadások                                                                          5.123 e Ft

d) tartalék                                                                                                185 469 e Ft


 (6)  A   közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata   8 fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

(7)  Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatala   költségvetési szervének 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 55 226 ezer Ft-ban állapítja meg.                                                                  

(8) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 55 226 ezer Ft összegben az alábbiak szerint:

           

      a) személyi jellegű kiadások:                                                             40 521 e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                10 163 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                                   4 807 e Ft

      e) felhalmozási kiadások:                                                                         82  e Ft

           

(9) Az önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét   72 752 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait   82.875   ezer Ft összegben  a rendelet IV/2. számú  melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


      a) személyi jellegű kiadások:                                                            41 906  e Ft

      b) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               11 859 e Ft

      c) dologi jellegű kiadások:                                                                 18 987 e Ft


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Pásztor János                                                         dr. Szabó Enikő

            polgármester                                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15. napján.


dr. Szabó Enikő

jegyző


                                                                                                           1.sz. mellékletGyöngyöshalász Községi Önkormányzat

3/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének mellékletei


I. fejezet

Önkormányzat összesített költségvetése:

I/1. sz

Bevételei forrásonként

I/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

I/3. sz.

Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása

I/4. sz.

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

I/5. sz.

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban


II. fejezet

Önkormányzat elemi költségvetése:

II/1. sz.

Bevételei forrásonként

II/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

II/3. sz.

Fejlesztési kiadások kimutatása célonként

II/4. sz.

Tartalékokról szóló kimutatás

II/5. sz.

Létszámkimutatás

II/6. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

III/1. sz.

Bevételei forrásonként

III/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

III/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemterv

.
IV. fejezet

Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ költségvetése

IV/1. sz.

Bevételei forrásonként

IV/2. sz.

Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciónként

IV/3. sz.

Bevételi és kiadási ütemtervCsatolmányok

Megnevezés méret
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítás önkormányzat
96.5 KB
2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítás PH
46.5 KB
2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítás AMK
51.5 KB
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS módosítás ÖSSZESÍTETT
80 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!