nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XI. 21.) Ör. sz. rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XI. 21.) Ör. sz. rendelete
a helyi iparűzési adóról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati működés gazdasági alapjának, továbbá a helyi közszolgáltatások biztosításának, valamint a települési infrastruktúra fejlesztésének érdekében a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja.

1. §.

Ebes Községi Önkormányzat az illetékességi területén e rendeletben foglaltak szerint bevezeti és szabályozza a helyi iparűzési adót.


Az adó mértéke

2. §

[1](1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzése esetén az adó mértéke az adóalap 1,8 %-a.

(2) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 3.000 Ft/nap.


Adómentesség

3. §

Azt a vállalkozót akinek /amelynek/ a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A §-a, vagy a 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az ötszázezer forintot teljes adómentesség illeti meg.


Záró rendelkezések

4. §.

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a képviselő-testület hatályon kívül helyezi a helyi iparűzési adóról szóló 25/2006. (XII. 07.) Ör. számú és a helyi iparűzési adóról szóló 25/2006. (XII. 07.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 28/2009. (XII. 02.) Ör. számú rendeletét.
                   Szabóné Karsai Mária                                                  Dr. Hajdu Miklós

                          polgármester                                                                  jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 22/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.01.01-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!