nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-27 - 2020-08-27
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 81 902 064 forint.”


2. § A költségvetési rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


  1. működési kiadások                                                                              61 640 300 forint

személyi juttatások                                                                                 27 097 025 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 4 230 542 forint

dologi kiadások                                                                                      20 409 190 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     6 515 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                 3 388 543 forint


  1. felhalmozási kiadások                                                                          17 994 588 forint

beruházások                                                                                              8 406 266 forint

felújítások                                                                                                 9 094 321 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             494 001 forint”


3. § A költségvetési rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                               57 654 171 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                          46 564 329 forint

közhatalmi bevételek                                                                              10 000 000 forint

működési bevételek                                                                                  1 089 842 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                     0 forint”


4. § A költségvetési rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


  1. finanszírozási kiadások                                                                         2 267 176 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          2 267 176 forint


  1. finanszírozási bevételek                                                                       13 447 760 forint

maradvány igénybevétele                                                                       12 815 520 forint

államháztartáson belüli megelőlegezés                                                      632 240 forint”


5. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 81 869 177  forint.”


6. § A költségvetési rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:


  1. működési kiadások                                                                              41 314 418 forint

személyi juttatások                                                                                 13 922 470 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 1 932 061 forint

dologi kiadások                                                                                      15 556 344 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     6 515 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                 3 388 543 forint


  1. felhalmozási kiadások                                                                          17 994 588 forint

beruházások                                                                                              8 406 266 forint

felújítások                                                                                                 9 094 321 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              494 001forint”


7. § A költségvetési rendelet 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                            57 638 125 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                          46 564 329 forint

közhatalmi bevételek                                                                              10 000 000 forint

működési bevételek                                                                                  1 073 796 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                     0 forint”


8. § A költségvetési rendelet 13. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § Herencsény Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


  1. finanszírozási kiadások                                                                       22 560 171 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          2 267 176 forint

központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                     20 292 995 forint


  1. finanszírozási bevételek                                                                       13 430 919 forint

maradvány igénybevétele                                                                       12 798 679 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések                                                  632 240 forint”


9. § A költségvetési rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„18. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2020. évi kiadási és bevételi főösszege
20 325 882 forint.”


10. § A költségvetési rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési kiadások                                                                             20 325 882 forint

személyi juttatások                                                                                 13 174 555 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 2 298 481 forint

dologi kiadások                                                                                        4 852 846 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                             0 forint”


11. § A költségvetési rendelet 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                                   16 046 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                              0 forint

működési bevételek                                                                                       16 046 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                     0 forint”


12. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


13. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


14. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


15. § A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


16. § A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép


17. § A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


18. § A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


19. § A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


20. § A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


2. Záró rendelkezések


21. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
202.2 KB
2. melléklet
115.16 KB
3. melléklet
113.42 KB
4. melléklet
217.23 KB
5. melléklet
141.13 KB
6. melléklet
127.71 KB
7. melléklet
198.23 KB
8. melléket
116.29 KB
9. melléklet
113.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!