nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-10 - 2017-02-23
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Az önkormányzati bérlakások lakbérének mértéke:
    a) összkomfortos lakás esetén 486,- Ft + ÁFA/m2/hó,
    b) komfortos lakás esetén 359,- Ft + ÁFA/m2/hó,
    c) félkomfortos lakás esetén 232,- Ft + ÁFA/m2/hó.


2. §[1][2] A bérlakás komfortfokozatát növelő, vagy egyéb, az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával végzett értéknövelő beruházás esetén a Képviselő-testület – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  javaslatára – a bérleti díj 50%-ig lakbércsökkentési lehetőséget biztosíthat, maximum a beruházás összegéig.


3. §  (1) Ez a rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 20/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendelet.
                               Pődör Gyula s.k.                                                  Mihályfi Gábor s.k.
                                 polgármester                                             jegyzői feladatok ellátásával
                                                                                                        megbízott aljegyző[1]

Módosította a 24/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította a 15/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!