nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 11/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 11/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítései

2.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását

      a) 1.110.821 ezer Ft bevételi főösszeggel, 

      b) 1.121.120 ezer Ft kiadási főösszeggel, 


(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegét 1.110.821 ezer Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.079.940 ezer Ft, a felhalmozási célú bevételek összegét 30.881 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
      hagyja jóvá.  

(3)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét 1.121.120 ezer Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.052.018 ezer Ft, a felhalmozási célú kiadások összegét 69.102 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(4)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1)   A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. -  4. mellékletek szerint fogadja el.

(2)   A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)   A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben a 7.-11. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(4)   A Képviselő-testület a szociális ellátásokat a 13. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§


(1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15.-34. melléklet szerint állapítja meg.

(2)   Az önkormányzat a 2014. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 35. melléklet, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb között felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 36. melléklet, az általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. mellékletek tartalmazza.


5.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát

4.241.498 ezer Ft összegben állapítja meg, az 47. és az 48. mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 50. melléklet tartalmazza.

(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 49. mellékletek szerint állapítja meg.

(3)   A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. évi összes maradványát -6.938 ezer Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát 43.456 ezer Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát -50.394 ezer Ft összegben a 38. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát a 39. mellékletben -1.232 ezer Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 1.100 ezer Ft.

(5)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát a 40. mellékletben -13.501 ezer Ft - melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 6.827 ezer Ft.-, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradványát 3.613 ezer Ft összegben fogadja el. A vállalkozási tevékenység maradványát az alaptevékenységhez használhatja fel.

(6)   A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát a 41. mellékletben -3.061 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 2.795 ezer Ft.

(7)   A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát a 42. mellékletben -555 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 251 ezer Ft.


6.§


(1)   A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzeszköz-változását az 43. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2014. december 31-i állapot szerint az 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 44. melléklet szerint fogadja el.


3. Záró rendelkezések


7 .§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet 11_2015
141.43 KB
2_melléklet 11_2015
116.65 KB
3_melléklet 11_2015
118.78 KB
4_melléklet 11_2015
107.17 KB
5_melléklet 11_2015
51.4 KB
6_melléklet 11_2015
53.82 KB
7_melléklet 11_2015
60.58 KB
8_melléklet 11_2015
33.36 KB
9_melléklet 11_2015
33.48 KB
10_melléklet 11_2015
37.64 KB
11_melléklet 11_2015
32.5 KB
12_melléklet 11_2015
29.58 KB
13_melléklet 11_2015
31.46 KB
14_melléklet 11_2015
42.63 KB
15_melléklet 11_2015
92.25 KB
16_melléklet 11_2015
88.38 KB
17_melléklet 11_2015
86.87 KB
18_melléklet 11_2015
78.19 KB
19_melléklet 11_2015
72.95 KB
20_melléklet 11_2015
73.13 KB
21_melléklet 11_2015
66.53 KB
22_melléklet 11_2015
72.72 KB
23_melléklet 11_2015
76.53 KB
24_melléklet 11_2015
84.06 KB
25_melléklet 11_2015
75.13 KB
26_melléklet 11_2015
75.59 KB
27_melléklet 11_2015
77.74 KB
28_melléklet 11_2015
74.65 KB
29_melléklet 11_2015
71.77 KB
30_melléklet 11_2015
73.45 KB
31_melléklet 11_2015
72.25 KB
32_melléklet 11_2015
73.23 KB
33_melléklet 11_2015
68.37 KB
34_melléklet 11_2015
77.59 KB
35_melléklet 11_2015
116.46 KB
36_melléklet 11_2015
64.06 KB
37_melléklet 11_2015
26.01 KB
38_melléklet 11_2015
34.9 KB
39_melléklet 11_2015
35.44 KB
40_melléklet 11_2015
35.62 KB
41_melléklet 11_2015
35.7 KB
42_melléklet 11_2015
35.9 KB
43_melléklet 11_2015
16.68 KB
44_melléklet 11_2015
32.79 KB
45_melléklet 11_2015
37.9 KB
46_melléklet 11_2015
37.54 KB
47_melléklet 11_2015
151.11 KB
48_melléklet 11_2015
25.78 KB
49_melléklet 11_2015
54.85 KB
50_melléklet 11_2015
34.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!