nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 4/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-14 -tól
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 4/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 9/2004.(XII.13.) számú rendeletének módosításáról.


Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében,a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.évi XC. törvény 10.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –figyelembe véve a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozó 27/1996. (X. 30.) számú BM. rendelet előírásait- a következő rendeletet alkotja:1. §.


Nágocs Község Önkormányzatának a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló módosított 3/2013 (II. 15.) számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


Záró rendelkezések


2. §.


  1. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015.január 1.-től kell alkalmazni.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nágocs, 2015.február 13.Kiss Szilveszter                                                                                           Werner Józsefné

polgármester                                                                                                          jegyzőHirdetőtáblára kifüggesztve: 2015. február 13.
N á g o c s , 2015. február 13.


Werner Józsefné

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Nágocs 1/2015.(II.13.)sz. rendeletének 1.sz. melléklete
70.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!