nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének

38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólKiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének, 6.§ d) pontjának, 39/C §. (1) bekezdésének felhatalmazása , valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  megjelölt feladatkörében a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 


Általános rendelkezések


1.§.


 (1)Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el:

 1. magánszemélyek kommunális adója
 2. építményadó
 3. telekadó
 4. idegenforgalmi adó
 5. helyi iparűzési adó

(2) E rendelet határozatlan időre szól

Magánszemélyek kommunális adója

2.§


Az adó mértéke: az adó alapját képező adótárgyakra  évi : 5000,-Ft3.§


(1) Mentes az adó alól:

 1. szükséglakás
 2. [1]aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.
 3. a külön hrsz-on álló 1db gépjárműtároló, ha az adó alanya lakáscélú építménye után kommunális adó köteles és a lakáscélú építményével egy hrsz-on nem rendelkezik gépjárműtárolóval.


Építményadó


4.§


Az adó alapja: az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.5.§


Az adó mértéke: az építmény adóköteles alapterülete utáni: 620,-Ft

6.§


Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában levő nem üzleti és nem vállalkozási célú

 1. lakás
 2. gépjárműtároló
 3. gazdasági épület


Telek adó


7.§


Az adó alapja : az adóköteles telek m2-ben számított területe


8.§


Az adó mértéke: a telek alapterülete utáni 15,- Ft/m2


9.§


 1. Mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek kommunális adója vagy építményadó köteles.
 2. Mentes az adó megfizetése alól az, aki az önkormányzattal kötött megállapodás alapján telkét közcélú használatra bocsátja.


Idegenforgalmi adó


10.§


Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.


11.§


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft


Helyi iparűzési adó


12.§

A adó  mértéke:

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 2%

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként: 5.000.-Ft

[2]13.§


(1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.


(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, a teljes összeg után kell az adót megfizetni.


Záró rendelkezések


14.§(1) Ez a  rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.


(2)Hatályát veszti magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1998.(XII.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 32/1999.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 45/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 14/2001.(IV.26.) önkormányzati rendelet,  27/2003.(XI.5.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet ,33/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet.

(3)Hatályát veszti az építményadóról szóló 31/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 35/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 50/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet, 32/2005.(IX.28. )önkormányzati rendelet, 5/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet

(4)Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.( XII. 18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 36/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet, 31/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 18/2007.(VI.06.) önkormányzati rendelet, 42/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelet

(5)Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 32/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 34/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 30/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 6/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet.


Kiskunhalas, 2011. december 23.
                        /: Gyovai István :/                                                    /: Dr. Ferenczi Mária :/

                           polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet 2011. december 28-án kihirdetésre került.

                           Dr. Ferenczi Mária                                                      

                                     Jegyző


Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének

38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólKiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének, 6.§ d) pontjának, 39/C §. (1) bekezdésének felhatalmazása , valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  megjelölt feladatkörében a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 


Általános rendelkezések


1.§.


 (1)Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el:

 1. magánszemélyek kommunális adója
 2. építményadó
 3. telekadó
 4. idegenforgalmi adó
 5. helyi iparűzési adó

(2) E rendelet határozatlan időre szól

Magánszemélyek kommunális adója

2.§


Az adó mértéke: az adó alapját képező adótárgyakra  évi : 5000,-Ft3.§


(1) Mentes az adó alól:

 1. szükséglakás
 2. [3]aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.
 3. a külön hrsz-on álló 1db gépjárműtároló, ha az adó alanya lakáscélú építménye után kommunális adó köteles és a lakáscélú építményével egy hrsz-on nem rendelkezik gépjárműtárolóval.


Építményadó


4.§


Az adó alapja: az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.5.§


Az adó mértéke: az építmény adóköteles alapterülete utáni: 620,-Ft


6.§


Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában levő nem üzleti és nem vállalkozási célú

 1. lakás
 2. gépjárműtároló
 3. gazdasági épület


Telek adó


7.§


Az adó alapja : az adóköteles telek m2-ben számított területe


8.§


Az adó mértéke: a telek alapterülete utáni 15,- Ft/m2


9.§


 1. Mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek kommunális adója vagy építményadó köteles.
 2. Mentes az adó megfizetése alól az, aki az önkormányzattal kötött megállapodás alapján telkét közcélú használatra bocsátja.


Idegenforgalmi adó


10.§


Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.


11.§


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft


Helyi iparűzési adó


12.§

A adó  mértéke:

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 2%

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként: 5.000.-Ft

[4]13.§


(1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.


(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, a teljes összeg után kell az adót megfizetni.


[5]13/A.§

(1) Jelen rendelet alkalmazásában:


(a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,


(b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


[6]13/B §


(1)A 13 § (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(2)A kedvezményezett adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.”


(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1 számú mellékletét képezi.  


(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy a csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2.számú mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


Záró rendelkezések


14.§(1) Ez a  rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.


(2)Hatályát veszti magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1998.(XII.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 32/1999.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 45/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 14/2001.(IV.26.) önkormányzati rendelet,  27/2003.(XI.5.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet ,33/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet.

(3)Hatályát veszti az építményadóról szóló 31/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 35/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 50/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet, 32/2005.(IX.28. )önkormányzati rendelet, 5/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet

(4)Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.( XII. 18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 36/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet, 31/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 18/2007.(VI.06.) önkormányzati rendelet, 42/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelet

(5)Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 32/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 34/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 30/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 6/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet.


Kiskunhalas, 2011. december 23.
                        /: Gyovai István :/                                                    /: Dr. Ferenczi Mária :/

                           polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet 2011. december 28-án kihirdetésre került.

                           Dr. Ferenczi Mária                                                      

                                     Jegyző

[7]1.számú melléklet
[8]2.számú melléklet


Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének

38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólKiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének, 6.§ d) pontjának, 39/C §. (1) bekezdésének felhatalmazása , valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  megjelölt feladatkörében a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 


Általános rendelkezések


1.§.


 (1)Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el:

 1. magánszemélyek kommunális adója
 2. építményadó
 3. telekadó
 4. idegenforgalmi adó
 5. helyi iparűzési adó

(2) E rendelet határozatlan időre szól

[9]1/A. §


(1) E szakasz hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által bevezetett helyi adók, valamint a gépjárműadó, talajterhelési díj és termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó és helyi jövedéki adó vonatkozásában.


(2) Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentés, változás bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás (továbbiakban: adókötelezettség) elektronikus úton is teljesíthető, melyhez az adóhatóság nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít.


(3) Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez szükséges informatikai alkalmazások az önkormányzat honlapján (http://www.kiskunhalas.hu) érhetők el.


(4) A formanyomtatványok a http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/nyomtatvanyok-letoltheto-kiskunhalas tölthetők le.


(5) A kitöltött nyomtatványt az ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján kell eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.


Magánszemélyek kommunális adója

2.§

Az adó mértéke: az adó alapját képező adótárgyakra  évi : 5000,-Ft3.§


(1) Mentes az adó alól:

 1. szükséglakás
 2. [10]aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.
 3. a külön hrsz-on álló 1db gépjárműtároló, ha az adó alanya lakáscélú építménye után kommunális adó köteles és a lakáscélú építményével egy hrsz-on nem rendelkezik gépjárműtárolóval.


Építményadó


4.§


Az adó alapja: az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.5.§


Az adó mértéke: az építmény adóköteles alapterülete utáni: 620,-Ft

6.§


Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában levő nem üzleti és nem vállalkozási célú

 1. lakás
 2. gépjárműtároló
 3. gazdasági épület


Telek adó


7.§


Az adó alapja : az adóköteles telek m2-ben számított területe


8.§


Az adó mértéke: a telek alapterülete utáni 15,- Ft/m2


9.§


 1. Mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek kommunális adója vagy építményadó köteles.
 2. Mentes az adó megfizetése alól az, aki az önkormányzattal kötött megállapodás alapján telkét közcélú használatra bocsátja.


Idegenforgalmi adó


10.§


Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.


[11]10/A.§


Nyilvántartás vezetési kötelezettség


(1) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul – a szálláshely elfoglalását megelőzően - köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok teljes körű felvételével nyilvántartásba venni.


(2) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely üzemeltető (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas, az 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetésére kötelezett.


(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szálláshely üzemeltetőknek 2016. március 01. napjától az önkormányzati adóhatóság által kötelezően rendszeresített 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú "Idegenforgalmi adó nyilvántartása"-t (továbbiakban: nyilvántartás) kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: vendég nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, személyi igazolványának, útlevelének vagy forgalmi engedélyének számát, érkezés napját és időpontját, távozás napját és időpontját, eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát, jogcímét, az adó összegét, szálláshely megnevezését, a vendég vagy képviselőjének aláírását,


(4) Az egységesített nyilvántartást az (2) bekezdésben meghatározott szálláshely üzemeltető 2016. március 01. napjáig köteles átvenni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjánál.(Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Ezt követően a szálláshely szolgáltatási tevékenységet kezdő adózó a tevékenység megkezdését megelőzően szerzi be a nyilvántartást.


(5) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást - az életkor miatti mentesség kivételével – minden esetben a 4. mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.


11.§


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft


Helyi iparűzési adó


12.§

A adó  mértéke:

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 2%

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként: 5.000.-Ft

[12]13.§


(1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.


(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, a teljes összeg után kell az adót megfizetni.


[13]13/A.§

(1) Jelen rendelet alkalmazásában:


(a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,


(b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


[14]13/B §


(1)A 13 § (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(2)A kedvezményezett adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.”


(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1 számú mellékletét képezi.  


(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy a csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2.számú mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


Záró rendelkezések


14.§(1) Ez a  rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.


(2)Hatályát veszti magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1998.(XII.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 32/1999.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 45/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 14/2001.(IV.26.) önkormányzati rendelet,  27/2003.(XI.5.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet ,33/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet.

(3)Hatályát veszti az építményadóról szóló 31/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 35/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 50/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet, 32/2005.(IX.28. )önkormányzati rendelet, 5/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet

(4)Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.( XII. 18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 36/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet, 31/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 18/2007.(VI.06.) önkormányzati rendelet, 42/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelet

(5)Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 32/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 34/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 30/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 6/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet.


Kiskunhalas, 2011. december 23.
                        /: Gyovai István :/                                                    /: Dr. Ferenczi Mária :/

                           polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet 2011. december 28-án kihirdetésre került.

                           Dr. Ferenczi Mária                                                      

                                     Jegyző
[15]1.számú melléklet
[16]2.számú melléklet

(Ez a két melléklet technikai okok miatt külön kerül megjelenítésre.)
[17]3. melléklet

 Idegenforgalmi adó nyilvántartása


Magánszemély vendég neve:


Születési helye, ideje:


Állandó lakóhelye:


Állampolgársága:


Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:


Érkezés napja és időpontja:


Távozás napja és időpontja:


Eltöltött vendégéjszakák száma:


Adómentes vendégéjszaka száma:


Adómentes tartózkodás jogcíme:


Az adó összege (vendégéjszaka x 300Ft):Szálláshely megnevezése:Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megnevezett szálláshelyen tartózkodtam:


Kelt. Kiskunhalas, 20...........év …..................................hó …...............nap

Vendég  vagy képviselőjének aláírása:
[18]4. sz. melléklet

 Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentességről

Vendég neve:


Állandó lakcíme:


Születési hely, dátum:


Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:


Érkezés napja:


Távozás napja:


Eltöltött vendégéjszakák száma:
*Vállalkozás (munkáltató) neve:


* Címe:


* Kiskunhalasi székhely/telephely címe:


*Adószáma:


*Munkavégzés helye:
**Tartózkodási helye:


Adómentesen eltöltött vendégéjszakák

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a alapján)

O  18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszaka

O Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély által eltöltött vendégéjszaka

O Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy  hallgatói jogviszony alapján, vagy szakképzés keretében eltöltött vendégéjszaka

O Szolgálati kötelezettség teljesítése által eltöltött vendégéjszaka

O Hatóság, vagy  bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszaka

O A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó (*-gal jelölt rész kötelező kitöltése)

O Htv.37.§-ának (2) bekezdése (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység)  szerinti tevékenységet végző vállalkozó

estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszaka (*-gal jelölt rész kötelezően kitöltendő)

O Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag,

illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati

jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag  használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója

O Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő  egyházi személy:                                        

O A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszaka **(tartózkodási hely kötelező kitöltése)

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

(Mentesség megfelelő jogcímét ”x” jellel kell a vendégnek a jelölést megtenni)

Kelt: Kiskunhalas, 20.........év …............................................hónap …..................nap

    Vendég aláírása:Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének

38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólKiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének, 6.§ d) pontjának, 39/C §. (1) bekezdésének felhatalmazása , valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  megjelölt feladatkörében a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 


Általános rendelkezések


1.§.


 (1)Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el:

 1. magánszemélyek kommunális adója
 2. építményadó
 3. telekadó
 4. idegenforgalmi adó
 5. helyi iparűzési adó

(2) E rendelet határozatlan időre szól

[19]1/A. §


(1) E szakasz hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által bevezetett helyi adók, valamint a gépjárműadó, talajterhelési díj és termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó és helyi jövedéki adó vonatkozásában.


(2) Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentés, változás bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás (továbbiakban: adókötelezettség) elektronikus úton is teljesíthető, melyhez az adóhatóság nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít.


(3) Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez szükséges informatikai alkalmazások az önkormányzat honlapján (http://www.kiskunhalas.hu) érhetők el.


(4) A formanyomtatványok a http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/nyomtatvanyok-letoltheto-kiskunhalas tölthetők le.


(5) A kitöltött nyomtatványt az ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján kell eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.


Magánszemélyek kommunális adója

2.§

Az adó mértéke: az adó alapját képező adótárgyakra  évi : 5000,-Ft3.§


(1) Mentes az adó alól:

 1. szükséglakás
 2. [20]aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.
 3. a külön hrsz-on álló 1db gépjárműtároló, ha az adó alanya lakáscélú építménye után kommunális adó köteles és a lakáscélú építményével egy hrsz-on nem rendelkezik gépjárműtárolóval.


Építményadó


4.§


Az adó alapja: az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.5.§


Az adó mértéke: az építmény adóköteles alapterülete utáni: 620,-Ft

6.§


Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában levő nem üzleti és nem vállalkozási célú

 1. lakás
 2. gépjárműtároló
 3. gazdasági épület


Telek adó


7.§


Az adó alapja : az adóköteles telek m2-ben számított területe


8.§


Az adó mértéke: a telek alapterülete utáni 15,- Ft/m2


9.§


(1)Mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek kommunális adója vagy építményadó köteles.

(2)Mentes az adó megfizetése alól az, aki az önkormányzattal kötött megállapodás alapján telkét közcélú használatra bocsátja.


Idegenforgalmi adó


10.§


Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.


[21]10/A.§


Nyilvántartás vezetési kötelezettség


(1) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul – a szálláshely elfoglalását megelőzően - köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok teljes körű felvételével nyilvántartásba venni.


(2) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely üzemeltető (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas, az 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetésére kötelezett.


(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szálláshely üzemeltetőknek 2016. március 01. napjától az önkormányzati adóhatóság által kötelezően rendszeresített 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú "Idegenforgalmi adó nyilvántartása"-t (továbbiakban: nyilvántartás) kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: vendég nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, személyi igazolványának, útlevelének vagy forgalmi engedélyének számát, érkezés napját és időpontját, távozás napját és időpontját, eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát, jogcímét, az adó összegét, szálláshely megnevezését, a vendég vagy képviselőjének aláírását,


(4) Az egységesített nyilvántartást az (2) bekezdésben meghatározott szálláshely üzemeltető 2016. március 01. napjáig köteles átvenni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjánál.(Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Ezt követően a szálláshely szolgáltatási tevékenységet kezdő adózó a tevékenység megkezdését megelőzően szerzi be a nyilvántartást.


(5) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást - az életkor miatti mentesség kivételével – minden esetben a 4. mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.


11.§


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft


Helyi iparűzési adó


12.§

A adó  mértéke:

[22]a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 1,9 %

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként: 5.000.-Ft

[23]13.§


(1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.


(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, a teljes összeg után kell az adót megfizetni.


[24]13/A.§

(1) Jelen rendelet alkalmazásában:


(a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,


(b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


[25]13/B §


(1)A 13 § (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(2)A kedvezményezett adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.”


(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1 számú mellékletét képezi.  


(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy a csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2.számú mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


Záró rendelkezések


14.§(1) Ez a  rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.


(2)Hatályát veszti magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1998.(XII.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 32/1999.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 45/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 14/2001.(IV.26.) önkormányzati rendelet,  27/2003.(XI.5.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet ,33/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet.

(3)Hatályát veszti az építményadóról szóló 31/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 35/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 50/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet, 32/2005.(IX.28. )önkormányzati rendelet, 5/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet

(4)Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.( XII. 18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 36/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet, 31/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 18/2007.(VI.06.) önkormányzati rendelet, 42/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelet

(5)Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 32/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 34/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 30/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 6/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet.


Kiskunhalas, 2011. december 23.
                        /: Gyovai István :/                                                    /: Dr. Ferenczi Mária :/

                           polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet 2011. december 28-án kihirdetésre került.

                           Dr. Ferenczi Mária                                                      

                                     Jegyző
[26]1.számú melléklet
[27]2.számú melléklet

(Ez a két melléklet technikai okok miatt külön kerül megjelenítésre.)
[28]3. melléklet

 Idegenforgalmi adó nyilvántartása


Magánszemély vendég neve:


Születési helye, ideje:


Állandó lakóhelye:


Állampolgársága:


Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:


Érkezés napja és időpontja:


Távozás napja és időpontja:


Eltöltött vendégéjszakák száma:


Adómentes vendégéjszaka száma:


Adómentes tartózkodás jogcíme:


Az adó összege (vendégéjszaka x 300Ft):Szálláshely megnevezése:Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megnevezett szálláshelyen tartózkodtam:


Kelt. Kiskunhalas, 20...........év …..................................hó …...............nap

Vendég  vagy képviselőjének aláírása:
[29]4. sz. melléklet

 Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentességről

Vendég neve:


Állandó lakcíme:


Születési hely, dátum:


Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:


Érkezés napja:


Távozás napja:


Eltöltött vendégéjszakák száma:
*Vállalkozás (munkáltató) neve:


* Címe:


* Kiskunhalasi székhely/telephely címe:


*Adószáma:


*Munkavégzés helye:
**Tartózkodási helye:


Adómentesen eltöltött vendégéjszakák

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a alapján)

O  18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszaka

O Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély által eltöltött vendégéjszaka

O Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy  hallgatói jogviszony alapján, vagy szakképzés keretében eltöltött vendégéjszaka

O Szolgálati kötelezettség teljesítése által eltöltött vendégéjszaka

O Hatóság, vagy  bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszaka

O A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó (*-gal jelölt rész kötelező kitöltése)

O Htv.37.§-ának (2) bekezdése (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység)  szerinti tevékenységet végző vállalkozó

estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszaka (*-gal jelölt rész kötelezően kitöltendő)

O Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag,

illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati

jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag  használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója

O Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő  egyházi személy:                                        

O A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszaka **(tartózkodási hely kötelező kitöltése)

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

(Mentesség megfelelő jogcímét ”x” jellel kell a vendégnek a jelölést megtenni)

Kelt: Kiskunhalas, 20.........év …............................................hónap …..................nap

    Vendég aláírása:Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének

38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólKiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének, 6.§ d) pontjának, 39/C §. (1) bekezdésének felhatalmazása , valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  megjelölt feladatkörében a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 


Általános rendelkezések


1.§.


 (1)Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el:

 1. magánszemélyek kommunális adója
 2. építményadó
 3. telekadó
 4. idegenforgalmi adó
 5. helyi iparűzési adó

(2) E rendelet határozatlan időre szól

[30]1/A. §


(1) E szakasz hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki Kiskunhalas Város Képviselő-testülete által bevezetett helyi adók, valamint a gépjárműadó, talajterhelési díj és termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó és helyi jövedéki adó vonatkozásában.


(2) Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentés, változás bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás (továbbiakban: adókötelezettség) elektronikus úton is teljesíthető, melyhez az adóhatóság nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít.


(3) Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez szükséges informatikai alkalmazások az önkormányzat honlapján (http://www.kiskunhalas.hu) érhetők el.


(4) A formanyomtatványok a http://onkormanyzat.kiskunhalas.hu/nyomtatvanyok-letoltheto-kiskunhalas tölthetők le.


(5) A kitöltött nyomtatványt az ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján kell eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.


Magánszemélyek kommunális adója

2.§

Az adó mértéke: az adó alapját képező adótárgyakra  évi : 5000,-Ft3.§


(1) Mentes az adó alól:

 1. szükséglakás
 2. [31]aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.
 3. a külön hrsz-on álló 1db gépjárműtároló, ha az adó alanya lakáscélú építménye után kommunális adó köteles és a lakáscélú építményével egy hrsz-on nem rendelkezik gépjárműtárolóval.


Építményadó


4.§


Az adó alapja: az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.5.§


Az adó mértéke: az építmény adóköteles alapterülete utáni: 620,-Ft

6.§


Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában levő nem üzleti és nem vállalkozási célú

 1. lakás
 2. gépjárműtároló
 3. gazdasági épület


Telek adó


7.§


Az adó alapja : az adóköteles telek m2-ben számított területe


8.§


Az adó mértéke: a telek alapterülete utáni 15,- Ft/m2


9.§


(1)Mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek kommunális adója vagy építményadó köteles.

(2)Mentes az adó megfizetése alól az, aki az önkormányzattal kötött megállapodás alapján telkét közcélú használatra bocsátja.


Idegenforgalmi adó


10.§


Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.


[32]10/A.§


Nyilvántartás vezetési kötelezettség


(1) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul – a szálláshely elfoglalását megelőzően - köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok teljes körű felvételével nyilvántartásba venni.


(2) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely üzemeltető (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas, az 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetésére kötelezett.


(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szálláshely üzemeltetőknek 2016. március 01. napjától az önkormányzati adóhatóság által kötelezően rendszeresített 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú "Idegenforgalmi adó nyilvántartása"-t (továbbiakban: nyilvántartás) kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: vendég nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, személyi igazolványának, útlevelének vagy forgalmi engedélyének számát, érkezés napját és időpontját, távozás napját és időpontját, eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát, jogcímét, az adó összegét, szálláshely megnevezését, a vendég vagy képviselőjének aláírását,


(4) Az egységesített nyilvántartást az (2) bekezdésben meghatározott szálláshely üzemeltető 2016. március 01. napjáig köteles átvenni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjánál.(Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Ezt követően a szálláshely szolgáltatási tevékenységet kezdő adózó a tevékenység megkezdését megelőzően szerzi be a nyilvántartást.


(5) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást - az életkor miatti mentesség kivételével – minden esetben a 4. mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.


11.§


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft


Helyi iparűzési adó


12.§

A adó  mértéke:

[33]a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 1,9 %

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként: 5.000.-Ft

[34]13.§


(1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.


(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, a teljes összeg után kell az adót megfizetni.


[35]13/A.§

(1) Jelen rendelet alkalmazásában:


(a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. Rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,


(b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


[36]13/B §
Záró rendelkezések


14.§(1) Ez a  rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.


(2)Hatályát veszti magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1998.(XII.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 32/1999.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 45/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 14/2001.(IV.26.) önkormányzati rendelet,  27/2003.(XI.5.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet ,33/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet.

(3)Hatályát veszti az építményadóról szóló 31/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 35/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 50/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet, 32/2005.(IX.28. )önkormányzati rendelet, 5/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet

(4)Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.( XII. 18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 36/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet, 31/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 18/2007.(VI.06.) önkormányzati rendelet, 42/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelet

(5)Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 32/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 34/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 30/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 6/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet.


Kiskunhalas, 2011. december 23.
                        /: Gyovai István :/                                                    /: Dr. Ferenczi Mária :/

                           polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet 2011. december 28-án kihirdetésre került.

                           Dr. Ferenczi Mária                                                      

                                     Jegyző
[37]1.számú melléklet
[38]2.számú melléklet

(Ez a két melléklet technikai okok miatt külön kerül megjelenítésre.)
[39]3. melléklet

 Idegenforgalmi adó nyilvántartása


Magánszemély vendég neve:


Születési helye, ideje:


Állandó lakóhelye:


Állampolgársága:


Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:


Érkezés napja és időpontja:


Távozás napja és időpontja:


Eltöltött vendégéjszakák száma:


Adómentes vendégéjszaka száma:


Adómentes tartózkodás jogcíme:


Az adó összege (vendégéjszaka x 300Ft):Szálláshely megnevezése:Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megnevezett szálláshelyen tartózkodtam:


Kelt. Kiskunhalas, 20...........év …..................................hó …...............nap

Vendég  vagy képviselőjének aláírása:
[40]4. sz. melléklet

 Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentességről

Vendég neve:


Állandó lakcíme:


Születési hely, dátum:


Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:


Érkezés napja:


Távozás napja:


Eltöltött vendégéjszakák száma:
*Vállalkozás (munkáltató) neve:


* Címe:


* Kiskunhalasi székhely/telephely címe:


*Adószáma:


*Munkavégzés helye:
**Tartózkodási helye:


Adómentesen eltöltött vendégéjszakák

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a alapján)

O  18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszaka

O Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély által eltöltött vendégéjszaka

O Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy  hallgatói jogviszony alapján, vagy szakképzés keretében eltöltött vendégéjszaka

O Szolgálati kötelezettség teljesítése által eltöltött vendégéjszaka

O Hatóság, vagy  bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszaka

O A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó (*-gal jelölt rész kötelező kitöltése)

O Htv.37.§-ának (2) bekezdése (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység)  szerinti tevékenységet végző vállalkozó

estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszaka (*-gal jelölt rész kötelezően kitöltendő)

O Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag,

illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati

jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag  használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója

O Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő  egyházi személy:                                        

O A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszaka **(tartózkodási hely kötelező kitöltése)

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

(Mentesség megfelelő jogcímét ”x” jellel kell a vendégnek a jelölést megtenni)

Kelt: Kiskunhalas, 20.........év …............................................hónap …..................nap

    Vendég aláírása:


Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókrólKiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének, 6.§ d) pontjának, 39/C §. (1) bekezdésének felhatalmazása , valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  megjelölt feladatkörében a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  


Általános rendelkezések

1.§.


 (1)Az Önkormányzat az alábbi adók bevezetését rendeli el:
a.)    magánszemélyek kommunális adója
b.)    építményadó
c.)    telekadó
d.)    idegenforgalmi adó
e.)    helyi iparűzési adó
(2) E rendelet határozatlan időre szól


 1/A. §


Magánszemélyek kommunális adója
2.§


Az adó mértéke: az adó alapját képező adótárgyakra  évi : 5000,-Ft


3.§


(1) Mentes az adó alól:
a)    szükséglakás
b)     aki a szociális törvény alapján aktív korúak rendszeres szociális segélyét vagy időskorúak járadékát kapja, vagy aki egyedül él és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított rendszeres szociális járadékban részesül és ez az egyedüli megélhetési forrása.
c)    a külön hrsz-on álló 1db gépjárműtároló, ha az adó alanya lakáscélú építménye után kommunális adó köteles és a lakáscélú építményével egy hrsz-on nem rendelkezik gépjárműtárolóval.
d)     a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve azon épületet, amelyben legalább egy személy életvitelszerűen tartózkodik


Építményadó

 4.§


Az adó alapja: az adóköteles építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete, ill. a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó reklámközzétételre használható négyzetméterben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.


 5.§


Az adó mértéke: az építmény adóköteles alapterülete utáni: 620,-Ft, reklámhordozók reklámközzétételre használható felülete utáni: 0,-Ft.


6.§


Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában levő nem üzleti és nem vállalkozási célú
a)    lakás
b)    gépjárműtároló
c)    gazdasági épület


Telek adó

7.§


Az adó alapja : az adóköteles telek m2-ben számított területe


8.§


Az adó mértéke: a telek alapterülete utáni 15,- Ft/m2


9.§


(1)    Mentes az adó alól az adóalany, aki az adott ingatlana után magánszemélyek kommunális adója vagy építményadó köteles.
(2)    Mentes az adó megfizetése alól az, aki az önkormányzattal kötött megállapodás alapján telkét közcélú használatra bocsátja.


Idegenforgalmi adó

10.§

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

 10/A.§

Nyilvántartás vezetési kötelezettség


(1) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul – a szálláshely elfoglalását megelőzően - köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok teljes körű felvételével nyilvántartásba venni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely üzemeltető (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely) az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas, az 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetésére kötelezett.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szálláshely üzemeltetőknek 2016. március 01. napjától az önkormányzati adóhatóság által kötelezően rendszeresített 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú "Idegenforgalmi adó nyilvántartása"-t (továbbiakban: nyilvántartás) kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: vendég nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, személyi igazolványának, útlevelének vagy forgalmi engedélyének számát, érkezés napját és időpontját, távozás napját és időpontját, eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát, jogcímét, az adó összegét, szálláshely megnevezését, a vendég vagy képviselőjének aláírását,

(4) Az egységesített nyilvántartást az (2) bekezdésben meghatározott szálláshely üzemeltető 2016. március 01. napjáig köteles átvenni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjánál.(Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Ezt követően a szálláshely szolgáltatási tevékenységet kezdő adózó a tevékenység megkezdését megelőzően szerzi be a nyilvántartást.

(5) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást - az életkor miatti mentesség kivételével – minden esetben a 4. mellékletnek megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.


11.§


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,-Ft


Helyi iparűzési adó

12.§


A adó  mértéke:
 a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 1,9 %
b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után naptári naponként: 5.000.-Ft


 13.§


(1) Mentes az adó alól az a vállalkozó adózó, akinek/amelynek az adóévre vonatkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2 millió forintot. Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez. A tevékenységet kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg.

(2) Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, a teljes összeg után kell az adót megfizetni. 13/A.§

 13/B §

Záró rendelkezések

14.§(1) Ez a  rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)Hatályát veszti magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1998.(XII.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 32/1999.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 45/2000.(XII.21.) önkormányzati rendelet, 14/2001.(IV.26.) önkormányzati rendelet,  27/2003.(XI.5.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet ,33/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet.
(3)Hatályát veszti az építményadóról szóló 31/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 35/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 50/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet, 32/2005.(IX.28. )önkormányzati rendelet, 5/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet
(4)Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 29/2002.( XII. 18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító alábbi rendeletek: 36/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet, 31/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 18/2007.(VI.06.) önkormányzati rendelet, 42/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelet
(5)Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 32/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 34/2003.(XII.03.) önkormányzati rendelet, 20/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet, 30/2005.(IX.28.) önkormányzati rendelet, 6/2009.(III.4.) önkormányzati rendelet.

Kiskunhalas, 2011. december 23.


                    /: Gyovai István :/                                                    /: Dr. Ferenczi Mária :/
                           polgármester                                                                       jegyző


Záradék:

A rendelet 2011. december 28-án kihirdetésre került.


                           Dr. Ferenczi Mária                                                       
                                     Jegyző


[41]1.számú melléklet
[42]2.számú melléklet[43]3. melléklet

 Idegenforgalmi adó nyilvántartása


Magánszemély vendég neve:


Születési helye, ideje:


Állandó lakóhelye:


Állampolgársága:


Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:


Érkezés napja és időpontja:


Távozás napja és időpontja:


Eltöltött vendégéjszakák száma:


Adómentes vendégéjszaka száma:


Adómentes tartózkodás jogcíme:


Az adó összege (vendégéjszaka x 300Ft):Szálláshely megnevezése:Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megnevezett szálláshelyen tartózkodtam:


Kelt. Kiskunhalas, 20...........év …..................................hó …...............nap

Vendég  vagy képviselőjének aláírása:
[44]4. sz. melléklet

 Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentességről

Vendég neve:


Állandó lakcíme:


Születési hely, dátum:


Személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma:


Érkezés napja:


Távozás napja:


Eltöltött vendégéjszakák száma:
*Vállalkozás (munkáltató) neve:


* Címe:


* Kiskunhalasi székhely/telephely címe:


*Adószáma:


*Munkavégzés helye:
**Tartózkodási helye:


Adómentesen eltöltött vendégéjszakák

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31.§-a alapján)

O  18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszaka

O Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély által eltöltött vendégéjszaka

O Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy  hallgatói jogviszony alapján, vagy szakképzés keretében eltöltött vendégéjszaka

O Szolgálati kötelezettség teljesítése által eltöltött vendégéjszaka

O Hatóság, vagy  bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszaka

O A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó (*-gal jelölt rész kötelező kitöltése)

O Htv.37.§-ának (2) bekezdése (ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység)  szerinti tevékenységet végző vállalkozó

estén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszaka (*-gal jelölt rész kötelezően kitöltendő)

O Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag,

illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati

jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag  használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója

O Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő  egyházi személy:                                        

O A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszaka **(tartózkodási hely kötelező kitöltése)

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

(Mentesség megfelelő jogcímét ”x” jellel kell a vendégnek a jelölést megtenni)

Kelt: Kiskunhalas, 20.........év …............................................hónap …..................nap

    Vendég aláírása:


[1]

              A rendelet 3.§ (1) b) pontját a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.


[2]

              A rendelet 13.§ -át a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.


[3]

 A rendelet 3.§ (1) b) pontját a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.


[4]

A rendelet 13.§ -át a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.

[5]

A rendelet 13/A. §-át az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.

[6]

A rendelet 13/B.  §-át az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[7]

A rendelet 1.mellékletét az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[8]

A rendelet 2.mellékletét az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[9]

A rendelet 1/A. §-át a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[10]

              A rendelet 3.§ (1) b) pontját a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.


[11]

A rendelet 10/A. §-át a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[12]

A rendelet 13.§ -át a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.

[13]

A rendelet 13/A. §-át az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.

[14]

A rendelet 13/B.  §-át az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[15]

A rendelet 1.mellékletét az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[16]

A rendelet 2.mellékletét az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[17]

A rendelet 3.mellékletét a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[18]

A rendelet 4.mellékletét a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[19]

A rendelet 1/A. §-át a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[20]

              A rendelet 3.§ (1) b) pontját a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.


[21]

A rendelet 10/A. §-át a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.

[22]

A rendelet 12. § a) pontját a 30/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017.január 1.


[23]

A rendelet 13.§ -át a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.

[24]

A rendelet 13/A. §-át az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.

[25]

A rendelet 13/B.  §-át az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[26]

A rendelet 1.mellékletét az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[27]

A rendelet 2.mellékletét az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.


[28]

A rendelet 3.mellékletét a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[29]

A rendelet 4.mellékletét a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[30]

A rendelet 1/A. §-át a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[31]

              A rendelet 3.§ (1) b) pontját a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.


[32]

A rendelet 10/A. §-át a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.

[33]

A rendelet 12. § a) pontját a 30/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017.január 1.


[34]

A rendelet 13.§ -át a 31/2015. (XI. 27.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.január 1.

[35]

A rendelet 13/A. §-át az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. január 30.

[36]

A rendelet 13/B.  §-át a 33/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017. január 1.


[37]

A rendelet 1.mellékletét a 33/2016. (XII.16.) önkormányzati helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017. január 1.


[38]

A rendelet 2.mellékletét a 33/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017. január 1.


[39]

A rendelet 3.mellékletét a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[40]

A rendelet 4.mellékletét a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[41]

A rendelet 1.mellékletét a 33/2016. (XII.16.) önk. rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017.január 1.

[42]

A rendelet 2.mellékletét a 33/2016. (XII.16.) önk. rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017.január 1.


[43]

A rendelet 3.mellékletét a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


[44]

A rendelet 4.mellékletét a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet iktatta be. Hatályos: 2016. február 27.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!