nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-17 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) rendelet módosításáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§

Magyargéc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:”R”) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2014. évi költségvetését

241.707 ezer forint bevétellel

241.707 ezer forint kiadással

Ezen belül működési célú kiadást összesen: 213.496eFt

a) a személyi juttatásokat 95.764eFt

b) munkaadókat terhelő járulékokat 17.443eFt

c) a dologi kiadásokat 99.074eFt

d) működési célra átadott pénzeszközöket 1.215eFt


A felhalmozási célú kiadásokat összesen: 28.211eFt

a) felújítási kiadásokat 28.211eFt


Működési bevételeket: 215.236eFt


Felhalmozási bevételeket: 26.471eFt

a) felhalmozási célú támogatás 26.471eFt összegekben állapítja meg.


2.§

A „R” 2§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A „R”1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A „R”2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A „R”3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

A „R˝ 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


3.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
40.5 KB
2. melléklet
69.5 KB
3. melléklet
35 KB
4. melléklet
56.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!