nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-01-02
Dudar Község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 11/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 5§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§  Dudar Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi adókról szóló  11/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ Az építményadó évi mértéke, az építmény hasznos alapterülete után az alábbi

a, 1000 m2-t nem haladja meg: 650 Ft/m2

b, 1001-2000 m2 között:        650000 Ft       és az 1000 m2 feletti rész után 550 Ft/m2

c, 2001-3000 m2 között:      1200000 Ft         és a 2000 m2 feletti rész után 450 Ft/m2

d, 3001-4000 m2 között:      1650000 Ft         és a 3000 m2 feletti rész után 300 Ft/m2

e,        4000 m2 felett:          1950000 Ft         és a 4000 m2 feletti rész után 100 Ft/m2                           

, amely magánszemély által lakott lakás esetében legfeljebb évi 9.600.-Ft


2.§  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.                                          Tóth Edina Kitti  sk.                                             Szafner József sk.

                                    polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2014. december 11.  


                                                                                              Szafner József  sk.

                                                                                                 jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!