nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-17 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§


Magyargéc Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ”R”) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évi költségvetését


196.285 ezer forint bevétellel

196.285 ezer forint kiadással

állapítja meg.


2.§


A „R” 11. §-ában felsorolt mellékletek az alábbiak szerint módosulnak:

A „R”1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A „R”2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A „R”3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

A „R˝ 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


3.§

Záró rendelkezések


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
40.5 KB
2.
61 KB
3.
34.5 KB
4.
56.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!