nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018 (XII.13.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018 (XII.13.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 20/2013. (XI. 21.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 20/2013. (XI. 21.) Ör. számú rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 20/2013. (XI. 21.) Ör. számú rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:


„(3) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11/A. §-a esetében az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

(4) A (3) bekezdés szerinti adóalap megállapításnál az adó éves mértéke 1000 Ft/m2.”

2. §


A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”


3. §


Hatályát veszti a R. 3. § d) pontja.


4. §Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!