nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2018 (VI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-21 - 2019-12-31
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2018 (VI.21.) önkormányzati rendelete
az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: OTP rendelet) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alól indokolt estben a Képviselő-testület felmentést adhat.”


2. §


Az OTP rendelet 13. § -a a jelenlegi rendelkezéseket követően az alábbiakkal egészül ki:

„Ha a Támogatott a 14. § szerinti lakóingatlan vásárlásához nyújtandó támogatás iránt az adásvételt követően nyújtja be kérelmét, és a forgalmi érték 30%-nál kisebb összegű vételár került kifizetése önerőből, akkor a megítélt támogatás összegéből az önerő, és az ingatlan forgalmi értéke 30%-nak különbözetét elsősorban az igénybe vett kölcsön előtörlesztésére kell fordítani.”


3. §


(1) Ez a rendelet 2018. 06. 21. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.


    

                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                           polgármester                                                            jegyző
Záradék:

Kihirdetve: Jászfényszaru, 2018. június 21.

                                                                                                         Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!