nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-02 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:

a)

Bevételi főösszegét

609 917 559 Ft-ban

b)

Kiadási főösszegét

609 917 559 Ft-ban

állapítja meg.”


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6.§ Ez a Rendelet 2018. május 2-án lép hatályba.
                 Kollár Károly s.k.                                               Takácsné Molnár Anikó s.k.

                 polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2018. április 27-én kihirdetésre került.

Sárisáp, 2018. április 27.


Takácsné Molnár Anikó s.k.

            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
378.96 KB
2. melléklet
378.37 KB
3. melléklet
372.86 KB
4. melléklet
372.27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!