nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
13/2016 (XI.30..)
Hatályos:2017-01-01 -tól
13/2016 (XI.30..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (XI.26.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

1.§ A helyi adókról szóló 9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

belterületi telek után 8.000 forint

 

2.§ A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2 %.

 

3. § ( 1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § ( 2 ) és (3) bekezdése.

 

(2) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

 

 

Vérteskethely, 2016. november 29.

 

 

 

                         Tóth János                                                              dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                        jegyző

 

 

 A rendelet kihirdetve 2016. november 30.

 

 

 

 

 

dr. Cserhalmi Antal

jegyző

 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!