nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-05 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésé d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§  Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testülete Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdése helyébe jelen rendelkezés lép:„1. §  (2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76.”


 2.§     E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

                        
       Hegyiné Böröcz Adél                                                                        Lendvai Jánosné

                jegyző                                                                                         polgármester
A rendeletet kihirdettük.Egyházaskesző, 2015. május 04.                                                                                                        Hegyiné Böröcz Adél                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!