nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-16 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.15.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 1. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. (1) c) pontjában, a 2. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 42. §-ában és a 3. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 55. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 10 %-a.


2. §


A helyi választási bizottság a kérdés hitelesítésével kapcsolatos határozatát nyolc napon belül a Jászkürt Újságban és Jászberény város honlapján közzéteszi.


3. §


A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot a Jászkürt Újságban és Jászberény város honlapján közzé kell tenni.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 47/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!