nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2016-05-02
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításárólé

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:


1. §


Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület a 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:




összesen 1.121 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen

1.121 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2/)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 117 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 1.004 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2. §


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet


3. §


  1.  Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.


 4. §


E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.



Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
71.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!