nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-27 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete
A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:


1.§ A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je  a Kulcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára munkaszüneti nap.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

       (2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 8/2017. (VI. 1.)  önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról.Kulcs, 2018. április 26.                  Jobb Gyula  s. k.                                                               Dr. Árva Helga s. k.

                 polgármester                                                                       jegyző
Záradék:


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. április 4.  napjától 2018. április 24. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.A rendeletet kihirdettem: 2018. április 26.  napján.


                                                                                                   Dr. Árva Helga s. k.

                                                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!