nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016 (XI.2.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-11-03 - 2016-11-04
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016 (XI.2.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII. 18.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2015. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A R. 37. §-a az alábbira módosul:


„37 §

Amennyiben a képviselő megszegi az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit, abban az esetben a képviselő-testület a képviselő megállapított tiszteletdíját 3 havi időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a megvonás újra megállapítható.”


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!