nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-24 - 2018-05-14
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról


Kéthely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991 évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§


 1. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az ].- 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, intézményenkénti bontásban
 1. 443.106 ezer Ft bevétellel és
 2. 371.053 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.

^2)      Az önkormányzatot megillető normatív allami hozzájárulások elszámolását az 1/B

melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásainak teljesítését 19.827 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá, a teljesített kiadások célonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. A Képviselő-testület   az Önkormányzat tartalékát a 13.425 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
 3. A Képviselő-testület   az Önkormányzat 2012. évi létszámát 73 főben állapítja meg.
 4. Az Önkormányzat      költségvetési szerveinek pénzmaradvány kimutatását az                5.

melléklet tartalmazza.


3. §

 1. A Képviselő-testület   az Önkormányzat 2012. évi december 31-i állapot szerinti mérleg

főösszegét a 6. mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján 1.181.477 ezer Ft-ban állapítja meg.

 1. Az önkormányzat vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
 3. Az adósság állományát , 2012. december 31-én lejárat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
 4. Az önkormányzat pénzforgalmának alakulását a lO.mellék

4. §


E Rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba.Kéthely, 2014. május 22.


Szövegdoboz: Sipos Balázs polgármester
Szövegdoboz: Strausz Edit                jegyző


E rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba.


Szövegdoboz: Kihirdetési záradék:
Rendelet kihirdetve: 2014. május 23.
Strausz Edit
   jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!