nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 21.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2020-11-30
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 21.) Ör. számú rendelete
az építményadóról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati működés gazdasági alapjának, továbbá a helyi közszolgáltatások biztosításának, valamint a települési infrastruktúra fejlesztésének érdekében az építményadóról a következő rendeletet alkotja.


1. §

Ebes Községi Önkormányzat az illetékességi területén e rendeletben foglaltak szerint bevezeti és szabályozza az építményadót.

2. §


Az adó alapja és mértéke

 (1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2) Az éves adó mértéke: 600.-Ft négyzetméterenként.

(3) [1]A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11/A. §-a esetében az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

(4)[2] A (3) bekezdés szerinti adóalap megállapításnál az adó éves mértéke 1000 Ft/m2.


3. §[3]

Adómentesség


Mentes az adó alól

a.) a lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény),

b.) a lakáshoz tartozó kiegészítő helyiségek,

c.) a magánszemély tulajdonában álló garázs.

d.) [4]


4. §

Záró rendelkezések


(1)[5] Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a képviselő-testület hatályon kívül helyezi az építményadóról szóló 17/2000. (VIII. 22.) Ör. számú rendeletét.


Ebes, 2013.november 05.
                Szabóné Karsai Mária sk.                                            Dr. Hajdu Miklós sk.

                          polgármester                                                                  jegyző

                                                                                   
[1]

A rendelet szövegét a 20/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2019.01.01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 20/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2019.01.01.-től

[3]

A rendelet szövegét a 26/2017. (XII. 22.) Ör. önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.01.01.-től

[4]

Hatályon kívül helyezt e a 20/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2019.01.01-től

[5]

A rendelet szövegét a 20/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!