nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-30 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


  1. §


(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

 665.303 e Ft bevétel

589.470 e Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.


(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások összesen:                                        338.378 e Ft                                                  

melyből:

Felhalmozási kiadások összesen:                                  251.092 e Ft

            melyből:


(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák.


(4) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. – 4. melléklet tartalmazza.


  1. §


A közös hivatal 2015. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.295.451 e Ft-ban állapítja meg.


5. §

(1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be.

(5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(6) A 10. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(9) A 13. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.


6. §


A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.


7. §


(1) A rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.28.) önkormányzati rendelet;

b) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet;

c) Kéthely Község Önkormányzata 2006. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 7/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet;

d) az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet;

e) Kéthely Község Önkormányzata 2007. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 5/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet;

f) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet;

g) Kéthely Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 5/2009.(IV.23.) önkormányzati rendelet;

h) Kéthely Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 5/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet;Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
97.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!