nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-08 - 2014-12-31
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013.évi zárszámadás és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2013. évi bevétele 125.165 e.

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza.


2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi kiadásait 116.799  e. forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.3.§


(1) A Képviselőtestület a 2013.évi pénzmaradványt 9.165 e. forintban határozza meg,

      az 5.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2013. évi pénzmaradvány a 2014. évi

      bevételek között szerepel.4.§


       Az önkormányzat vagyona a 2013. évi mérleg alapján 129.871 e. forint. Az összevont

      zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.5.§

      

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.             


6.§.                                        


     A Gerence-Marcal-Rába Vidékfejlesztési Társulás gazdálkodásának adatait a 7. sz.

     melléklet tartalmazza.7. §.


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testületének a Marcaltő  község Önkormányzat és Szervei 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012.évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásárólCsatolmányok

Megnevezés méret
4/2014.(V.08.) ör. mellékletei 1-7..
55.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!