nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2017-05-25 -tól
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 216. évi költségvetésének végrehajtásáról és 2016. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2017. (V.25.) önkormányzati  rendelete


Vérteskethely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról


és  2016. évi pénzmaradványának jóváhagyásárólVérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Vérteskethely Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtását:


a)  55.967.467,-Ft bevételi főösszeggel

b)  42.629.600,-Ft kiadási  főösszeggel


az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


2.§ Az önkormányzat kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.


3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési bevételeinek főösszegét 42.742.824,-Ft-ban, működési kiadásainak főösszegét 37.062.480,-Ft-ban, az önkormányzat felhalmozási bevételeinek főösszegét 13.224.643,-Ft-ban, felhalmozási kiadásainak főösszegét 5.567.120,- Ft-ban a 3. melléklet szerinti mérlegadatok alapján jóváhagyja.


4.§ Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak és bevételeinek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


5.§ Az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásait az 5. melléklet tartalmazza.


 6.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


7.§ A költségvetési maradvány-kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.


8.§ A Stabilitási tv. szerinti saját bevételek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.


9.§  Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.


10.§ Az önkormányzatnak hitel állománya, adósság állománya 2016. évben nem volt.


11.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége 2016. évben nem volt.


12.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Cserhalmi Antal                                                                                           Tóth János

         jegyző                                                                                                     polgármester

Rendelet kihirdetve:2017. május 25.
Dr. Cserhalmi Antal

             jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
48.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!