nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormárnyzati rendelete
Hatályos:2014-05-01 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormárnyzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról


Kéthely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §.


(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.és a 2.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően intézményi és ágazati bontásban


                                  a)   374.528 ezer Ft bevétellel és

                                  b)  322.196 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.


(2)        Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások elszámolását az 1/B melléklet szerint hagyja jóvá.


2. §.A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek


működési bevételeit:              322.504 ezer Ft-ban/ 1.sz.melléklet /

működési kiadásait:               292.709 ezer Ft-ban /2.sz.melléklet


felhalmozási bevételeit:           52.024 ezer Ft-ban /1.sz.melléklet

felhalmozási kiadásait:             29.487 ezer Ft-ban / 2.sz.melléklet /


hagyja jóvá.


(2)        A Képviselő-testület az Önkormányzat felújításait kiadásait a 3.sz. melléklet a beruházásait a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


( (3)     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszámát 27 főben állapítja meg.


(5)        Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


3. §.(1)        A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét a 6. mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján 1.146.297 ezer Ft-ban állapítja meg.(2)        Az Önkormányzat vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.(3)        Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.       


 (4)      Az önkormányzat pénzforgalmának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                          Sipos Balázs                                                 Strausz Edit

                          polgármester                                                       jegyző
 Kihirdetve: 2014. március 30.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Strausz Edit

                                                                                                           jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
37.5 KB
2. számú melléklet
27.5 KB
3., 4. számú melléklet
27 KB
5. számú melléklet
24.5 KB
6. számú melléklet
27.5 KB
7. számú melléklet
30.5 KB
8. számú melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!