nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (X.26.) rendelete
Hatályos:2016-10-26 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (X.26.) rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Akasztó Község Képviselőtestületének

9/2016.(X.26.) rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteirőlAkasztó Község Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:


1.§

Akasztó Község Képviselőtestülete egy fogorvosi vegyes körzetet alakít ki, Akasztó közigazgatási területén.


     

2. §

Akasztó Község Képviselőtestülete két körzetet alakít ki a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról.3. §

A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott körzeteket e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.


4.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi- és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás szerint valósul meg.


5.§


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondosodik.


6.§


Ezzel egy időben hatályát veszti Akasztó Község Képviselőtestületének 8/2002.(VI.17.) számú rendelete.
 Suhajda Antal                                                                       Varga Béláné

  polgármester                                                                             jegyző

Záradék:

              

                Kihirdetve:Akasztó, 2016. október 26.

                                                           Varga Béláné

                              jegyző                                                    
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
12.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!