nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
10/2016 (IX.22..)
Hatályos:2016-10-07 -tól
10/2016 (IX.22..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 7/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzat

Képviselő-testületének 10/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete

Vérteskethely Építési Szabályzatának

és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 7/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet

módosításárólVérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§


Vérteskethely Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 7/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet ) 7.§ (2) bekezdés a)-g) pontja 1. alpontjaiban írt „egy épület beépített területe nem haladhatja meg” szövegrész helyébe az „egy telek beépített területe nem haladhatja meg” szöveg lép.


2.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet:


 1. 3.§ (2) bekezdése,
 2. 20. §-a,
 3. 21. § első mondata, és (5) bekezdése,
 4. 22. § (4)-(6) bekezdései,
 5. 23. § (2) bekezdése
 6. 24. § (1) bekezdés a)-e) pontjai, és h) pontja, a (3) bekezdés d) pontja, a (3) bekezdés e) pontjának első mondata, a (4) bekezdés g) pontjának második és harmadik mondata, a (6) bekezdés b) pontja, a (7) bekezdés b) pontja,
 7. 25. § (3) bekezdése
 8. 26. § (1) bekezdés utolsó mondata, a (2), (3), (4), (6), (9), (13), és (15) bekezdései,
 9. 27. § (1) bekezdés b)-d) pontjai, és (2) bekezdés,
 10. 28. § (1) bekezdés b)-d) pontjai, és (2) bekezdés,
 11. 29. § „kézműipari építmény”, „kisgarázs”, és „közhasználatú kert” fogalmaVérteskethely, 2016. szeptember 21.             …………………………                                         …………………………

                         Tóth János                                                         dr. Cserhalmi Antal                      

                       polgármester                                                                  jegyzőKihirdetve: 2016. szeptember 22.


                                                                                              …………………………

                                                                                                  dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!